#084 Mentalita pracovníka vs. Mentalita hráče

My i naši rodiče jsme vyrůstali v industriální době. Byli jsme vedení například k tomu, že zábava může být až po práci a že udělat chybu je selhání. Tato výchova z nás měla udělat dobré pracovníky. Industriální dobu však nyní střídá doba informační, do které se mentalita pracovníka příliš nehodí. Jaký je rozdíl mezi pracovníkem a hráčem? Jaké cíle si kladou? A jak se vyrovnávají s životními výzvami? Poslechněte si tento díl podcastu.

[01:59] Konec doby industriální
[06:25] Jak jsme se stali pracovníky
[13:22] Jaké cíle mají lidé s mentalitou hráče
[15:25] Vytvářej bohatství díky svým silným stránkám
[17:27] Život v kontextu hry
[22:06] Hráč hraje spolu s ostatními
[26:53] Hráč dosahuje mistrovství
[32:40] Užívej si životní výzvy